Disclaimer

SGP 't Ros Byeaert is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
SGP 't Ros Beyaert houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.
SGP 't Ros Beyaert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 
41240660.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram